JURGEN

OBBENS

LEZINGEN     |      RECHTSPRAAK      |     ONDERNEMERSCHAP      |      CONTACT

Rechtspraak


In een rechtsstaat komen rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel. Er bestaan verschillende regelingen die daarvoor zorgen: ... Alleen de hoogste rechterlijke macht in Nederland, de Hoge Raad, kan rechters in bijzondere gevallen ontslaan. (Bron: ProDemos)


Interessegebieden


Strafrecht: Wetten representeren onze onderlinge afspraken. Vindt er ogenschijnlijk een overtreding plaats dan is het aan de rechterlijke macht daar een oordeel over te vormen. Deze onafhankelijkheid spreekt erg aan.


Gedrag: Alles draait om gedrag. Om daden die uit gedrag voortvloeien en waarvoor elk individu zelf verantwoordelijk is.


Dynamiek: De dynamiek tussen verdachte, rechtbank en advocaat is buitengewoon fascinerend.

Strafrecht


Vanuit zijn persoonlijke ervaring is Jurgen erg geinteresseerd in alles wat met het strafrecht te maken heeft.


Teneinde deze ervaring als klankbord binnen de strafrechtadvocatuur in te zetten.


Waarbinnen aandacht voor verdachte, dossier en rechtbank leidend zijn.

© Jurgen Obbens | 2019